Home Uprawy > Jagodowe

 

 

 

INSOL PK należy stosować po ruszeniu wegetacji wiosennej porzeczek i agrestu: pierwszy zabieg należy wykonać przed kwitnieniem; drugi - bezpośrednio po kwitnieniu. Nawóz należy stosować również po zbiorach owoców.

 

Bor jest niezbędny do prawidłowego wzrostu organów generatywnych, zwiększa lotność pyłku i zawiązywanie owoców. W celu likwidacji niedoborów boru spowodowanych niską zasobnością gleb w ten pierwiastek należy stosować INSOL B. INSOL B można stosować łącznie z INSOL PK.

 

INSOL P zapobiega niedoborom mikroelementów.

 

Zaleca się stosowanie INSOL P po kwitnieniu porzeczki i agrestu.

 

Stosowanie nawozu INSOL Ca zapobiega pękaniu owoców i wpływa korzystnie na lepsze przechowywanie.

 

Stosowanie nawozu INSOL Wap ogranicza pękanie i gnicie owoców. Zaleca się wykonać zabieg na 7 dni przed zbiorem owoców.

 

W celu zwiększenia zimotrwałości porzeczki i agrestu należy stosować INSOL Zn. Zabieg należy wykonać po zbiorach przed opadnięciem liści.

 

Stosowanie koncentratów INSOL wg podanego schematu zapewnia:

  • lepsze zawiązanie i utrzymanie owoców,
  • zmniejszenie strat spowodowanych wiosennymi przymrozkami,
  • uzyskanie wysokich i dobrych jakościowo plonów,
  • zwiększenie mrozoodporności.