O nas

Produkowane przez firmę INSOL Sp. z o.o. nawozy dolistne, opracowane wspólnie z  Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach  pod marką INSOL® są specjalistycznymi nawozami przeznaczonymi do dokarmiania dolistnego, celem szybkiego i efektywnego dostarczenia roślinom niezbędnych makro- i mikroelementów.

Stosowanie nawozów INSOL® pozwala skutecznie uzupełnić niedobory składników pokarmowych w roślinach, w sytuacji ich niedostatecznego zaopatrzenia poprzez system korzeniowy.

Możliwość łącznego stosowania nawozów INSOL® z siarczanem magnezu oraz środkami ochrony roślin sprawia, że ich użytkowanie jest proste i pozwala na osiąganie dobrych plonów.