Oferta

INSOL<sup>®</sup> Krzem 100

INSOL® Krzem 100

Nawóz dolistny przeznaczony do dokarmiania upraw rolniczych, sadowniczych i warzyw.

INSOL<sup>®</sup> MAX FLO

INSOL® MAX FLO

Innowacyjny preparat charakteryzujący się wysoką zawartością składników pokarmowych o szerokim spektrum zastosowania.

INSOL<sup>®</sup> PK

INSOL® PK

Skoncentrowany płynny nawóz dolistny zawierający fosfor i potas w formach najlepiej przyswajalnych przez rośliny.

INSOL<sup>®</sup> Fos500

INSOL® Fos500

Płynny nawóz o bardzo wysokiej zawartości fosforu (500 g P2O5 w 1l) oraz azotu, które są w formach szybko i efektywnie przyswajalnych przez rośliny.

INSOL<sup>®</sup> Ca

INSOL® Ca

Płynny azotowy nawóz wapniowy przeznaczony do stosowania dolistnego, charakteryzujący się bardzo wysoką zawartością wapnia (210 g CaO/l).

Insol<sup>®</sup> Wap

Insol® Wap

Płynny bezazotowy nawóz wapniowy, w postaci mrówczanu wapnia przeznaczony do dolistnego nawożenia upraw ogrodniczych, zawierający 173,60 g CaO/l.

INSOL<sup>®</sup> B150

INSOL® B150

Płynny nawóz borowy, zawierający 150 g B/l, przeznaczony do stosowania dolistnego.

INSOL<sup>®</sup> Cu

INSOL® Cu

Płynny nawóz miedziowy, zawierający 75 g Cu/l, przeznaczony do stosowania dolistnego.

INSOL<sup>®</sup> Mn

INSOL® Mn

Płynny nawóz manganowy zawierający 61 g Mn/l w postaci schelatowanej przez EDTA przeznaczony do stosowania dolistnego.

INSOL<sup>®</sup> Zn

INSOL® Zn

Płynny nawóz cynkowy zawierający 60 g Zn/l w postaci schelatowanej przez EDTA przeznaczony do stosowania dolistnego.

INSOL<sup>®</sup> pH

INSOL® pH

Nawóz przeznaczony do korekty kwasowości podłoża przed założeniem plantacji oraz w czasie wegetacji.

INSOL<sup>®</sup>240

INSOL®240

Płynny nawóz, który może być stosowany jako defoliant. Dodatkowo produkt przeznaczony jest do uzupełniania niedoborów miedzi (Cu).